Dôležité časy


Služby Božie:

každú nedeľu - 10:00 a 14:30 hod.

NEDEĽA 6. januára 2019 - 9:30 hod.

 

Biblická hodina:

každý štvrtok o 14:00 hod. v zborovom dome pri fare

( V čase pôstnom - pašijnom, adventnom a počas kajúcich týždňov pred Večerou Pánovou sa biblická hodina nekoná. Vtedy sú namiesto nej vysluhované večerné služby Božie. Biblická hodina sa taktiež nekoná v čase školských prázdnin. )

 

 Náboženstvo detí:

  každú sobotu o 14:00 hod. v zborovom dome pri fare

( v čase školských prázdnin sa náboženstvo nekoná )

 

 Konfirmačná príprava:

každú sobotu o 15:00 hod. v zborovom dome pri fare

( v čase školských prázdnin sa konfirmačná príprava nekoná )


  Presbyterská schôdza:

každý prvý utorok v mesiaci, alebo podľa potreby v zborovom dome pri fare

( najbližšie: _ _. _ _. 2019 o _ _:_ _ hod. )

___________________________________________________________________________________

 

 Evanjelické a. v. služby Božie v našom chráme:

obvykle každú prvú nedeľu v mesiaci, alebo podľa príležitosti o 08:15 hod.

( najbližšie: NEDEĽA 1. septembra 2019 )