KONFIRMÁCIA 2016

   V nedeľu 26. júna 2016, po dvojročnej príprave sa konala v našom zbore konfirmácia. Dvaja mladí členovia Tamara Miková a Milan Vaľo verejne pred celým zborom predniesli to čo sa naučili, čo si osvojili z Biblie a Heidelberského katechizmu, potvrdili tak, čomu sa ich rodičia a krstní rodičia pri krste zaviazali. Mnohí z nás si v tento deň spolu s nimi zopakovali vieroučné a dejinné poznatky o našej cirkvi.

   Aj keď konfirmandov nebolo veľa, len dvaja, bol to pre nás veľmi sviatočný deň. Po preskúšaní dostali požehnanie od duchovnej a v zastúpení kurátora presbyterkou p. Džačkovou.

   Obaja konfirmandi v kruhu svojich blízkych, rodičov, krstných rodičov a príbuzných pristúpili následne k stolu a prvý krát prijali sviatosť Večere Pánovej, kde si uvedomovali ako Kristus za nás trpel na kríži a vylial svoju krv.

   Veľká vďaka patrí pani farárke za trpezlivosť v príprave našich konfirmandov, ako aj celému zboru za prijatie týchto mladých ľudí ako právoplatných členov našej cirkvi.

 

                                                                                                             - Adela Sabovčíková -