MILAN RÚFUS: POSLEDNÁ VEČERA

POSLEDNÁ VEČERA


Tak blízko je dnes od života k smrti,
že cítiš strach.
No tíš tú clivotu:
vždy ešte nájdeš stáť
lunu v tej istej štvrti,
keď od smrti tak blízko bude
k životu.

Chce to však uniesť bolesť.
Jej krehké telo rozlamovať
na podvečernom stole.

Až potom uveríš,
tej nemej učiteľke.
Že bez Veľkého piatku
nič nebolo by veľké.

                                                                                                      -Milan Rúfus-