Nedeľný obed s presbytermi 29.10.2017Nedeľný obed s presbytermi 29.10.2017