POŽEHNANÝ DEŇ SENIOROV 2014

RE-MI-DIA, n. o., Reformovaná misia a diakonia pod vedením dp. Mareka Kačkoša, farára v Palíne, pripravila na 1. apríla 2014 Deň seniorov. Bolo to už druhé stretnutie dôchodcov z našich slovenských seniorátov Reformovanej cirkvi na Slovensku. V minulom roku sme sa stretli v cirkevnom zbore vo Svinici, kde sme pozreli starý kostol ako historickú pamiatku, navštívili sme botanickú záhradu v Košiciach a cirkevný zbor v Čani. Teraz miestom nášho stretnutia bolo Humenné.

PRAMENE V PÚŠTI – SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB 2014

Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od  všetkej neprávosti.                                                                                                                                                   ( 1 Jn 1, 8-9)

    V čase pôstnom - pašiovom, v čase intenzívnejšej duchovnej prípravy sa 9. marca 2014 v našom chráme zišli k modlitbám bratia a sestry. Povieme si predsa, nič nezvyčajné, veď k tomu má kostol slúžiť. Áno, možno by to nebolo až také nezvyčajné, keby toto nedeľňajšie popoludnie nebolo o to vzácnejšie, že k modlitbám sa stretli nielen naši členovia zboru hlásiaci sa k reformovanej kresťanskej viere, ale aj bratia a sestry hlásiaci sa k iným kresťanským vierovyznaniam v našej obci. Tak, ako aj pominulé roky, rozhodli sa utužiť dobré ekumenické vzťahy, majúc na mysli, že v Ježišovi Kristovi jedno sme. Príležitosť k tomu znovu dal Ekumenický Svetový deň modlitieb žien.

ZEMPLÍN POD TATRAMI S JÁNOM BALÁŽOM

   Pod týmto názvom sa začiatkom júla (2010) uskutočnilo slávnostné podujatie odhalenia pamätníka dp. Jánovi Balážovi, duchovnému buditeľovi slovenských kalvínov. Na cintoríne v Huncovciach sa 2. júla zišli tí, ktorí si spomínaného kňaza vážili a ctili, vrátane 16 Lastomírčanov  vedených zborovou farárkou Mgr. Máriou Meňkyovou.