Oznamy

 

***

- v období pôstnom - pašijnom, adventnom, počas kajúcich týždňov pred Večerou Pánovou a počas

  školských prázdnin sa Biblická hodina nekoná, keďže namiesto nej sú vysluhované večerné služby

  Božie.

 

***

- počas školských prázdnin sa vyučovanie náboženstva detí a príprava konfirmandov nekoná.

 

***

- Ján Janovčík reformovaný farár na dôchodku je autorom knihy Vyznania viery. Táto kniha je

  k predaju v cene 5 €.

- Reformovaný kresťanský zbor Michalovce vydal CD náboženských piesní spevokolu, ktorý pôsobí v

  v ich zbore. Cena CD nosiča, ktorý sa dá zakúpiť v chráme je 2 €.

- Predaj ako CD nosiča, kalendárov i náboženskej literatúry má na starosti sestra presbyterka Helena

  Andrašová.

 

***

-Slovenský reformovaný zbor v Košiciach pozýva všetkých zručných ľudí a tých ktorí sa chcú týmto

  zručnostiam priučiť a popri tom stretnúť sa pri Božom slove a modlitbe na Kreatívne utorky.

  Uskutočnia sa každý utorok od 14:00 do 16:00 hod. na farskom úrade, ktorý sa nachádza na

  Kováčskej ulici č. 46 v Košiciach. Bližšie informácie získate na kontaktoch uvedených na priloženom

  obrázku.

 

* Pre rok 2019,

- je príspevok cirkvi 6 € na dospelého člena nášho zboru. Deti a mládež do 18 rokov neprispievajú.

  Vyrovnať ho možno u zborového pokladníka brata presbytera MVDr. Juraja Slavomíra Kačmára.

 

     *Spravovanie stránky,

- akékoľvek pripomienky, návrhy na vylepšenie stránky, články týkajúce sa duchovného života 

  nášho zboru a oznamy či pozvánky pre náš lastomírsky zbor zasielajte na e-mail správcu tejto

  stránky: vlado@kalvini.sk