PRESBYTERSKÁ KONFERENCIA V LASTOMÍRE

   Presbyterská konferencia je príležitosť pre kurátorov, presbyterov, ale aj ostatných členov zborov stráviť popoludnie pri duchovných úvahách a stretnúť sa i medzizborovo v rámci seniorátu. Zhromaždení v chráme niektorého zboru, ako jedna cirkev Ježiša Krista rozjímajú nad duchovným rozmerom činnosti presbyterstva. Nájde sa však na nej priestor podebatovať aj o svetskejších veciach, s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote. Poslúžiť si radami ako zrekonštruovať, opraviť, či spravovať cirkevný majetok a ako sa popasovať s jednotlivými problémami.

   A tak v poslednú septembrovú a zároveň v prvú jesennú nedeľu tohto roku (2016) sa zišlo práve v našom chráme presbyterstvo Michalovského seniorátu. Je pravda, že z poniektorých zborov snáď zo závažných príčin chýbali, ale väčšina sa zúčastnila aj v doprovode svojich duchovných vodcov. Ako duchovná zboru Bánovce nad Ondavou, ale aj ako zvolená hlava seniorátu sa zúčastnila aj seniorka Mgr. Erika Dékanyová a taktiež aj seniorátny kurátor Ing. Blažej Knežo.

   Úvodným slovom poslúžila a privítanie predniesla duchovná domáceho zboru Mgr. Mária Meňkyová a následne sa zaspievala vyložená pieseň.

   Potom sa od stola Pánovho ujala slova sestra Monika Žingorová z Vyšného Čaju a vykreslila nám históriu a príbeh svojho vlažného vzťahu k Bohu, ktorý teraz vníma skôr ako nevieru i to čo spôsobilo zmenu, aby sa stala kresťankou hodnou Kristovej obete. Vyrozprávala príbeh svojej rodiny, ako ich Pán Boh neopustil ani v tej vlažnej viere. Zabránil, aby sa v jej rodine stalo nešťastie ich maloletému synovi, ktoré vo chvíli nepozornosti, nedorozumenia, no bez akéhokoľvek zlého zámeru mohli spôsobiť jeho vlastní rodičia. Celá vec sa mohla skončiť tragicky hlavne pre syna. Ostatných členov rodiny by však určite zachvátilo psychické sebatrýznenie a sebaobviňovanie. No Boh učinil to čo sa z logického pohľadu zdá byť nemožné. Otec nevediac o tom, že je za autom ich malý syn začal cúvať a prešiel syna kolesami. Rozprávala o mučivej ceste do nemocnice keď chlapča zaspávalo v jej náručí, no ona ho neustále budila so strachom, že keď zaspí už sa viac nezobudí. Vydýchli si až po vyšetreniach v nemocnici, kde im lekári potvrdili, že nemá žiadne vnútorné zranenia ba dokonca sa u nich objavili pochybnosti, že sa veci odohrali tak ako ich rodičia dieťaťa popisujú. Vtedy pochopila komu môže ďakovať za tento zázrak a dala sa ďalej viesť Písmom svätým. Hovorí teraz o kvalitnejšom rodinnom živote a nezabúda na vďaku za to, že môže vidieť ako všetky jej deti v múdrosti prospievajú a že aj syn, o ktorom nám rozprávala je už dnes šikovný 19 - ročný mladík. Z vďaky a aby sa šírila Božia sláva, nám prišla porozprávať aj toto svoje osobné svedectvo, ktoré ukončila modlitbou.

   Nosnou témou presbyterskej konferencie v Lastomíre bola ,, Kresťanská identita“. Čo je identita a ako sa prejavuje identita kresťanská to už teologicky preštudoval, spracoval a zúčastneným predniesol Mgr. Marek Kačkoš. Na úvod vysvetlil čo toto slovo vôbec znamená a ako ho vykladá slovník. Potom prešiel k tomu ako môžeme mať identitu vrodenú a získanú počas svojho života a dopracoval sa k jadru celého zamyslenia, akú identitu mal Ježiš Kristus a hľadiac na Neho, akú identitu ako kresťan mám mať ja. Nie je možné podať v tejto správe celý obsah toho čo odznelo, ale je isté, že mnohí odchádzali oslovení a po konferencii pri posedení sa dostalo prednášajúcemu Marekovi Kačkošovi aj pozitívnej odozvy.

    Za svoju povinnosť si vzala presbyterov i všetkých prítomných pozdraviť samotná sestra seniorka Michalovského seniorátu Mgr. Erika Dékanyová. Poďakovala ako prednášajúcemu, tak aj všetkým za účasť i domácemu zboru za organizáciu celého popoludnia.

   Potom už prišlo iba záverečné slovo lastomírskej duchovnej a pozvanie na malé občerstvenie, ktoré pripravili v kultúrnom dome domáci reformovaní veriaci. Tam už bol priestor, ako bolo spomenuté, na neformálne rozhovory, či už o tom čo odznelo v oficiálnej časti, alebo o našich ľudských radostiach a starostiach.

   Veríme, že sa u nás presbyterstvá našich zborov cítili príjemne a odišli obohatení i posilnení do svojej zodpovednej práce ako tí, ktorí nesú štafetový kolík našich predkov vo viere a ktorí ho majú odovzdať generácii prichádzajúcej, aby aj na ich príklade videla ochotu zveľaďovať v prvom rade duchovné, ale i materiálne potreby svojho zboru i celej cirkvi Kristovej pridŕžajúc sa právd Božieho Slova.

 

                                                                                                                  - W -

 

odkaz na článok o konferencii presbyterov na stránke Michalovského seniorátu: http://mi-seniorat.sk/index.php/pages/news/40-have-faith-in-god

a ten istý článok na reformata.sk: http://www.reformata.sk/mutat/3685/