prvý večer v Mníchove - privítanie v zborovom domeprvý večer v Mníchove - privítanie v zborovom dome