REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE V ROKU 2016

   Netreba nikomu zvlášť vysvetľovať, ako aj najkrajšie a najdokonalejšie dielo ľudských rúk raz nahlodá zub času a to čo sa predtým zdalo dokonalé prestane slúžiť svojmu účelu, opotrebuje sa. Nič sa nevyrovná Božiemu dielu a jeho večnosti a to čo stvoríme my rukami a svojim umom nadobudne čas, keď to bude treba opraviť, vymeniť, zmodernizovať či zrekonštruovať. Keďže ani naše cirkevné budovy nie sú najmladšie tiež sa snažíme, aby naďalej mohli plniť účel, pre ktorý boli našimi predkami vo viere postavené a aby boli dôstojným miestom duchovných stretnutí. Uskutočnili sme teda niekoľko menších, ale aj väčších a nákladnejších rekonštrukčných prác.

    Rekonštrukcia predsiene na farskej budove sa možno niektorým členom zboru zdala ešte nepotrebná, ale žiaľ predošlé riešenie bolo naozaj nevyhovujúce. Železná konštrukcia, ktorá bola prikrytá polykarbonátovými platňami, ľudovo známe ako lexan bola, dalo by sa povedať, nešťastným riešením. V lete počas vysokých teplôt v predsieni bolo vďaka polykarbonátu nepríjemne horúco a v zime sa pod ním zrážala vlhkosť, následkom ktorej dochádzalo ku korózii železnej konštrukcie. Tá sa zas nedala omaľovať, lebo korózia bola hlavne v miestach kde ku železu bol pripevnený lexan. Taktiež vchod orientovaný severným smerom v zime pri úsporách energií veľmi nepomohol. Preto sa pristúpilo k rozhodnutiu túto pôvodnú predsieň demontovať a nahradiť ju murovanou s izolačnými oknami, tepelne zaizolovanou strechou, s orientáciou vchodu na východ a zástenou od severu. Tento zámer sa nám podarilo zrealizovať a veríme, že už prichádzajúca zima presvedčí o správnosti tohto kroku v úspore tepla, ale spĺňa to aj estetické kritérium k farskej budove.

   Podhľad na strieške nad hlavným vchodom do kostola vďaka vonkajšej vlhkosti taktiež doslúžil a aby nespadol a nedošlo k úrazu bolo ho treba vymeniť. Tejto úlohy sa zodpovedne ujal presbyter nášho zboru Jaroslav Kováč ml. Za pomoci brata Mareka Baláža starý podhľad striešky demontoval, opravil a posilnil doskový nosník, na ktorý potom pripevnil nový podhľad pozostávajúci z natretých a proti poveternostným vplyvom ošetrených OSB- dosák. Celý podhľad brat Kováč ml. precízne olištoval a tak strieška môže zas slúžiť svojmu účelu.

   Okrem toho sme sa odhodlali aj na veľké rekonštrukčné práce v našom kostole. Prvou väčšou investíciou bol bleskozvod. Keďže kostol vďaka veži patrí medzi najvyššie budovy v našej obci, je dobrým terčom práve pre prírodný úkaz spôsobujúci požiar i iné komplikácie. Náš kostol od svojho vzniku bol bez tejto ochrany a len z Božej milosti doteraz blesk nenarobil žiadne nepríjemnosti či dokonca spomínaný požiar. Dnes je však už nutnosťou mať nielen kostol, ale aj budovy slúžiace iným účelom takto chránené a vyžaduje si to aj poistenie budov a nehnuteľností, preto vlastne ani nebolo inej možnosti ako osloviť odbornú firmu na túto činnosť a zadať im tento náš projekt, ktorý sa tiež úspešne zrealizoval a dnes je už náš kostol chránený aj proti bleskom.

   Odbornú prácu špecializovanej firmy si taktiež vyžadovala rekonštrukcia elektroinštalácie a svietidiel v kostole. Pôvodná elektroinštalácia už na dnešné normy bola nevyhovujúca a preto z bezpečnostných dôvodov sa pristúpilo k jej oprave, výmene kabeláže a aj k výmene najstarších svietidiel, aby sa dosiahla úspora elektrickej energie, ale aj aby boli, na rozdiel od starých, bezpečne ukotvené a namontované.

    Všetko bolo zároveň ošetrené aj administratívne, aby bleskozvod a zrekonštruovaná elektroinštalácia mohli spoľahlivo a bez zbytočných komplikácii slúžiť svojmu účelu niekoľko generácii.

    Na posledné dve opravy bola vyhlásená mimoriadna dobrovoľná finančná zbierka, pri ktorej najhorlivejší veriaci nášho zboru neváhali na tieto nutné opravy prispieť viac ako oferujú obvykle, keďže si boli vedomí nutnosti celej veci a zhruba poznali aj cenu práce a materiálu. Vážime si ich štedrosť i zodpovednosť za svoj chrám a vyprosujeme, nech im sám Pán Boh zo svojej milosti odplatí túto obeť, ktorú priniesli z dobrého úmyslu a z vôle zachovať dom modlitby.

   Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek, či finančne, materiálne, prácou, ale aj modlitbami prispeli k tomu, že tieto spomenuté zámery sa aj uskutočnili. V prvom rade však ďakujeme nášmu Otcovi nebeskému, že stál pri nás ochraňoval a dal zdaru do všetkého o čo sme prosili a čo sme chceli aj takto na slávu Božiu vykonať. Buď teda Bohu nášmu chvála a vďaka a nech slúži i toto dielo k šíreniu Božej slávy, lásky a veleby medzi ľuďmi v tejto časnosti. 

 

                                                                                                                            - W -